Startside

Modeller

Ovndele

Udstilling

Dimensioner

Fakta

Tilbud

Kontakt

 

Historie

Hvad er en kakkelovn?
Kakkelovnen har aner tilbage til de første århundreder efter Kristus.
Ordet Kakkel kommer fra
caccabus, som betyder en potte af brændt ler. Disse potter blev muret ind i ovnen og skabte hulrum, som holdt på varmen. Dét er i princippet en kakkelovn.
For mange danskere er en kakkelovn en jernovn uden kakler, et sort monstrum i skorstenshjørnet. Et eksempel på, hvor konservativt sprog kan være.
En kakkelovn er en muret ovn beklædt med kakler.

En masseovn er en muret ovn uden kakler.
 

Den svenske Kakkelovn

Den svenske fajancekakkelovn var et resultat af oplysningstiden sidst i 1700-tallet, som samtidig var en tid med økologisk krise. I 1765 bad en kommission under den svenske konge, arkitekten Cronstedt om at forsøge at konstruere en kakkelovnstype, som havde et mindre brændeforbrug end de tidligere. Flåden skulle udvides og selv et skovland som Sverige havde en grænse for udnyttelsen af sine træresourcer, hvilket skal ses i lyset af de kolosale mængder træ, der på den tid brugtes til opvarmning.
Efter nogle studierejser i det østlige Tyskland og Polen konstruerede Cronstedt nogle udspekulerede ovne med dobbelt rundtræk, hvoraf én konstruktion især blev dominerende. Den runde, hvide kakkelovn.
Den var så effektiv og driftsikker, at først centralvarmens fremkomst og udbredelse i 1940erne kunne true dens position, dog ikke mere end at den dukkede op igen i 70erne, ikke mindst takket være danske ødegårdsejeres interesse og indsats for den svenske bondekultur, idet den for mange blev synonym med den svenske vinter.
Men det var som ovenfor nævnt ikke kun nostalgi, idet der var mange fornuftige grunde til at holde traditionen levende.
Dens brændselsbesparende varmemagasinering har gjort den populær, men også dens lette, lyse design har gjort den tidløs.
Den svenske kakkelovn kunne også fås i en luxusudgave med kaklerne fremstillet i porcelænsler og hårdt brændt; Porcelænskakkelovnen.

Andre fajancekakkelovne

Fajancekakkelovne med indbygget jerngris beregnet til kul og koks kom fra Tyskland, dog har Kähler herhjemme fremstillet et stort antal, og de har fundets i enhver patricierlejlighed i byerne.
Endvidere fandtes, der i det sydlige Jylland en speciel type kakkelovn, hvor underdelen var en jernovn. Herovenpå var der med kakler bygget et røgsystem, som kunne lagre varmen i stenene.

Nyproducerede svenske kakkelovne

Designet og varmelagringen har været afgørende for den svenske kakkelovns succes, og ikke alle nutidige forsøg på at forbedre den er faldet lykkeligt ud. Oftest er designet ynkeligt, koncentrationen har naturligvis gået på effektiviteten.
Thomas Gjøl, opvokset og uddannet som kakkelovnsmager i det tidligere DDR, kom i en ung alder til Danmark, og blev hurtigt opmærksom på den svenske kakkelovn. Med sin allerede dengang lange erfaring med kakkelovne, både den keramiske og den byggetekniske side, blev det ham nødvendigt at skabe sin egen kakkelovn fra sand og ler. Lange eksperimenter med kakkelproduktion endte med nogle smukke, klassiske kakkelovne, som ikke forråder det oprindelige design.

Gjøl Ceramic -  Dk Eko ApS,  Veksø Stationsvej 5,  3670 Veksø,  Tel. + 45 4063 8856,  gjoelceramic@gmail.com,  Cvr 11175198